جنگل ابر شاهرود و آبشارهای شیر آباد و غار ديو سپيد

شركت كنندگان : 40 نفر

سرپرست : دوست عزيزم آقاي حسين ميردهقان

پس از حركت از يزد (ساعت 24) از مسير جاده چوپانان به دامغان رفتيم و از آنجا راهي شاهرود شديم. شاهرود هوا باراني شد و بسيار دلچسب و خنك. به سمت روستاي ابر حركت كرديم . كوهها و جنگل هاي پراكنده منطقه در ابر فرو رفته بودند. پس از استقرار در نزديكي ارتفاعات و كوههاي جنگل ابر، ناهار خورديم و سپس با نيسان راهي جنگل كه در مه و ابر فرو رفته بود شديم. هوا سرد و مرطوب بود. پياده روي در مه در جنگل رويايي و زيبا بود. ...

پس از بازديد از جنگل ابر، شبانه به سمت آزادشهر و خان ببين استان گلستان نزيكي هاي علي آباد كتول راه افتاديم و در پاركي در شهر خوابيديم. فرداي آنروز به سمت روستاي شيرآباد در دل جنگل به راه افتاديم و جنگل نوردي را آغاز نموديم. جنگل نوردي در هواي معتدل با تصاوير دل انگيز منطقه بسيار جذاب و جالب بود. مجموعه آبشارهاي شير آباد شامل هفت آبشار كوتا ه و بلند است كه ارتفاع اولين آبشار 25 متر با عمق درياچه 81 متر است. نزديكي هاي سومين آبشار غاري طولاني به نا غار ديو سپيد وجود دارد كه انتهاي غار پر از خفاش بود و البته آب جاري. با توجه به محدوديت زمان سه آبشار را بيشتر صعود نكرديم  و عصر هنگام برگشت در شيرآباد ناهار خورديم و به سمت خان ببين و آزادشهر به راه افتاديم و در آنجا شب را سپري كرديم.

فرداي آن روز به سمت گردنه خوش ييلاق و از آنجا به سمت دامغان و مسير كويري جندق و چوپانان حركت كرديم و نيمه هاي شب به يزد و سپس تفت رسيديم.

از زحمات تمامي دوستان در برگزاري هر چه بهتر اين برنامه كمال تشكر را دارم.

+ نوشته شده توسط علی فلاح تفتی در یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 14:30 |